ป้ายกำกับ: ถ้ำขนาดใหญ่

อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน


อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน ครอบคลุมพื้นที่เทือกเขาสูงตอนปลายแห่งทิวเขาหลวงพระบาง ประกอบด้วยผืนป่าสมบูรณ์ ถ้ำขนาดใหญ่ น้ำตก และจุดชมทะเลหมอก อยู่ในท้องที่อำเภอท่าวังผา อำเภอเชียงกลาง อำเภอทุ่งช้าง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน และอำเภอเชียงคำ อำเภอปง จังหวัดพะเยา

เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนวางตัวในแนว เหนือใต้ คล้ายรูปตัว T ตัวเขียนใหญ่ในภาษาอังกฤษ มีระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ 300 – 1,752 เมตร จากระดับน้ำทะเล โดยมียอดดอยจี๋ ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,752 เมตร เป็นจุดสูงสุด

แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมีนาคม-เมษายน ฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม และฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดประมาณ 8 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 41 องศาเซลเซียส

จากอำเภอเมืองน่านใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1080 ถึงอำเภอท่าวังผา ระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร แล้วแยกซ้ายมือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1148 (ท่าวังผา-สองแคว) ระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตร ถึงอำเภอสองแคว แล้วแยกซ้ายมือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1148 (สองแคว-เชียงคำ) อีกประมาณ 38 กิโลเมตร ถึงหมู่บ้านสะเกิน ตำบลยอด อำเภอสองแคว แล้วให้ไปทางขวามือผ่านหมู่บ้านไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานฯ