ป้ายกำกับ: บอลลูนไฮบริด

เครื่องร่อนเป็นอากาศยานที่หนักกว่าอากาศ


เครื่องร่อนเป็นอากาศยานที่หนักกว่าอากาศที่ไม่ได้ใช้กำลังขับเคลื่อนหลังจากขึ้นสู่อากาศแล้ว. การบินขึ้นอาจจะโดยการวิ่งไปข้างหน้าและโดดลงจากสถานที่สูง หรือโดยการดึงขึ้นไปในอากาศโดยการลาก ด้วยกว้านบนพื้นดิน, หรือโดยยานพาหนะที่ลากด้วยกำลังเครื่องยนต์ สำหรับเครื่องร่อนในการรักษาความเร็วไปข้างหน้าในอากาศและแรงยก มันจะต้องร่อนลงเมื่อสัมพันธ์กับอากาศ แต่ไม่จำเป็นต้องสัมพันธ์กับพื้นดิน เครื่องร่อนจำนวนมากสามารถ ทะยานขึ้นในอากาศ – ไปที่ความสูงจากกระแสลมที่พัดขึ้น เช่นกระแสลมร้อน. ตัวอย่างที่ควบคุมได้ในทางปฏิบัติครั้งแรกได้รับการออกแบบและสร้างโดยนักวิทยาศาสตร์และเป็นผู้บุกเบิก หลายคนจำได้ว่าเขาเป็นวิศวกรการบินคน ตัวอย่างทั่วไปของเครื่องร่อน

อากาศยานแบบไม่ใช้เครื่องยนต์แบบ Hang glider กำลังถูกลากโดยรถสามล้อ บอลลูนจะลอยไปด้วยลม แม้ว่าปกตินักบินจะสามารถควบคุมระดับความสูง, โดยการให้ความร้อนกับอากาศหรือโดยการทิ้งน้ำหนักถ่วง, ทำการควบคุมทิศทางในบางครั้ง เนื่องจากทิศทางลมเปลี่ยนแปลงไปตามระดับความสูง บอลลูนไฮบริดรูปปีกสามารถร่อนตามทิศทางเมื่อกำลังลอยสูงขึ้นหรือกำลังตกลง; แต่บอลลูนรูปทรงกลมไม่มีการควบคุมทิศทางอย่างนั้น

ว่าวเป็นอากาศยานประเภทหนึ่ง ที่ผูกโยงอยู่กับพื้นดินหรือวัตถุอื่นๆ อยู่กับที่หรือเคลื่อนที่ ที่ช่วยรักษาความตึงในสายโยงหรือสายว่าว พวกมันพึ่งพาลมเสมือนหรือลมจริงที่เป่าเหนือและใต้ลำตัวของพวกเขาในการสร้างแรงยกและแรงต้าน เป็นพันธ์ผสใระหว่างว่าวกับบอลลูนที่มีรูปทรงและโยงกับเชือกเพื่อสร้างการรับลม, และอาจอยู่ในกลุ่มเบากว่าอากาศ ลอยตัวเป็นกลาง หรือหนักกว่าอากาศ